"להנהיג משפחות בטוחות": אנשי דת מתמודדים עם אלימות במשפחה

יום שלישי 28/05/13, 09:30 עד 15:30

מוזמנים בלבד

יום העיון הוא חלק מתוכנית שמובילים יחד קול האשה – מרכז נשים פמיניסטי בירושלים, והמועצה הבין-דתית המתאמת בישראל (ICCI), בשיתוף נשים וארגונים נוספים, ובהשראת תוכנית שפותחה ויושמה בניו יורק.

לתוכנית "להנהיג משפחות בטוחות" שתי מטרות עיקריות: הראשונה, לפעול באמצעות אנשי דת כנגד תופעת האלימות במשפחה על ביטוייה השונים, מתוך הנחה כי חשיפת אנשי המפתח הללו למידע חיוני וציודם בכלים מעשיים לפעולה, יאפשרו שינוי בתוך קהילות מסורתיות שבהן יש לדת מקום מרכזי בכל רובד. המטרה השנייה היא חיזוק הקשרים הבין-דתיים והבין-תרבותיים בזכות למידה משותפת וסימון בעיות פנימיות כבעיות אוניברסליות.

יום העיון פונה למנהיגי דת מקהילות מגוונות ולדמויות מפתח אחרות בחיי הקהילה (למשל מדריכות כלות, מדריכי חתנים ובלניות) ושואף להעצים אותם/ן ולעודדן/ם לנקוט גישה פעילה ביחס לאלימות במשפחה וכן לציידן/ם בכלים מעשיים ראשוניים לסיוע ולהמשך למידה.

קבצים מצורפים: