מה בין דרישת ההמונים לצדק חברתי למדיניות ההפרטה בישראל?

יום ראשון 16/10/11, 16:00 עד 17:30

כנס "הקהל" בסמינר אפעל 

בקיץ 2011 יצאו המונים לרחובות בדרישה לצדק חברתי, להחזרת מדינת הרווחה ולעצירת ההפרטה. איזה פן של מדיניות ההפרטה, השלטת בכיפה ב-30 השנים האחרונות, הוביל לריסוקה של מדינת הרווחה ולהתרחקותה מצדק חברתי? מבט נוסף מצביע על כך שהאידיאולוגיה הניאו-ליברלית אכן מתבססת על תפיסה חשובה ועקרונית של ההפרטה: הפרטת הסיכון החברתי והעברתו לידי האזרח. ישראל עברה באופן דרמטי ממודל של "מדיניות חברתית סולידרית" למודל של "אחריות אישית". הפרטת הסיכון החברתי היא השינוי החשוב ביותר במדיניות החברתית-כלכלית בישראל, וחשוב להאיר את היבטיה.