עודף רגולציה או חוסר ברגולציה? מחקר חדש על רגולציה בישראל

יום ראשון 19/03/17, 16:00 עד 20:30

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

מזמין אתכם לכנס

 

במרץ 2016 הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל סובלת מעודף רגולציה, עודף בירוקרטיה ועודף משפטיזציה, וכי השילוש הזה גורם לה להיות פחות תחרותית ופחות אטרקטיבית לעסקים. מחירי המוצרים והשירותים גבוהים יותר והאזרח משלם יותר. לדברי נתניהו, הרפורמה הגדולה ביותר שהממשלה יכולה לבצע היא להפחית את הנטל הרגולטורי על עשיית עסקים בישראל וגם על ניהול הממשלה. ואולם נשאלת השאלה: האומנם? האם לצד עודף הרגולציה אין גם חוסר ברגולציה או היעדר אכיפה בתחומים רבים?

בהמשך למחקר ההפרטה, מרכז חזן במכון ון ליר בירושלים חקר משנת 2012 את מדיניות הרגולציה ואת כלי הרגולציה הנהוגים בישראל. בעוד תומכי הרגולציה (אַסְדָרָה) רואים בה ערובה למניעת הכשלים הנגרמים מהפרטה וממיקור חוץ, תומכי ההפרטה גורסים שכאשר שירות מסוים מועבר לידיים פרטיות, המדינה אינה מסתלקת מאחריותה, אולם תפקידה משתנה – מביצוע השירות לפיקוח על טיבו, איכותו, עלותו ונגישותו.

המחקרים שנערכו במרכז חזן שמו להם למטרה לבחון את ההנחות האלה באמצעות מקרי מבחן בסוגיות נבחרות, כגון בנקים, עסקים קטנים, חופי הים, תחבורה ציבורית, חברות ממשלתיות, בריאות ורגולציה וולונטרית. המחקרים עומדים להתפרסם בספר וכוללים גם המלצות למדיניות. הכנס יתמקד בעיקרי הממצאים ובשלושה מנושאי המחקר: רגולציה של התקשורת, רגולציה של החברה האזרחית ורגולציה בשוק העבודה.

לפרטים נוספים: נעמיקה ציון 054-7689181 nomika@migvan.org.il