ספר החברה הערבית בישראל 6, ערב דיון לכבוד צאתו לאור של הספר (מהדורה אלקטרונית)