עקבות עות׳מאניים בארץ ישראל

יום רביעי 07/09/16, 10:00 עד 17:00

 

יום עיון

 

לארבע מאות שנות השלטון העות'מאני היו השפעות רבות על תחומי החיים בארץ ישראל. השפעות עמוקות אלו נזנחו לרוב במחקר, ולציבור הרחב בישראל נחשפו במידה מועטה עוד יותר. יום העיון "עקבות עות'מאניים בארץ ישראל" מתקיים כחלק משיתוף פעולה רחב בין מכון ון ליר בירושלים ויד בן צבי, ומטרתו פיתוח הידע האקדמי המקצועי על התקופה העות'מאנית בארץ ישראל תוך שילוב חוקרים מדיסציפלינות שונות ויצירת שיתופי פעולה בין-תחומיים. ביום העיון נדון בהיקף ההשפעה שהייתה לשלטון העות'מאני על החיים בארץ ישראל וננסה לאתר את עקבותיהם כיום בתחומי החיים השונים כגון, משפט, מינהל, תכנון ערים ודרכים, תרבות וארכיטקטורה. אנו מקווים שהכינוס ישמש בסיס ליצירת קהילת חוקרים ערה שתקיים דיאלוג מתמשך בנושא ארץ ישראל בתקופה העות'מאנית ותנגיש את הידע הזה לציבור.