פרקטיקות של שוויון: להוביל שינוי מגדרי בארגונים

יום חמישי 29/10/15, 10:00 עד 16:00

בכנס יוצגו גישות ומודלים שונים לקידום שוויון מגדרי בארגונים, לצד דוגמאות וניתוחי מקרה של מהלכים להטמעת חשיבה מגדרית בהקשרים שונים.​ המקרים שיוצגו מספקים נקודות מבט מגוונות ביחס לשינוי מגדרי של גורמי ממשל, ארגוני עבודה, קהילות מקצועיות ונשים הפועלות כסוכנות שינוי.