רב-תרבותיות וחינוך לאזרחות בישראל

יום שלישי 23/01/18, 16:30 עד 19:45

קוראים בתוכנית הלימודים

השתלמות העשרה למורים לאזרחות

לנרשמים בלבד

מכון ון ליר בירושלים בשיתוף אגף הפיקוח על הוראת האזרחות במשרד החינוך מציע השתלמות העשרה למורים לאזרחות העוסקת במגוון סוגיות העומדות במרכז הדיון הציבורי-אזרחי בהוראת מקצוע האזרחות. 

ההשתלמות תחשוף היבטים ורבדים תיאורטיים ורעיוניים של מגוון נושאים מתוכנית הלימודים באזרחות, בזיקה לסוגיות אזרחיות עכשוויות ואתגר ההתמודדות עמן בכיתה. ההשתלמות תספק הזדמנות למורים ולמורות להרחיב את נקודת מבטם ולהיחשף לידע עיוני במפגש עם חוקרים ואנשי אקדמיה ממכון ון ליר בירושלים וממוסדות אחרים. סדרת המפגשים תעסוק בהתבוננות בנושאים מתוך תוכני ההוראה שבתוכנית הלימודים באמצעות מקרי מבחן של סוגיות העומדות בראש סדר היום הציבורי. ההשתלמות מיועדת למורות ולמורים המלמדים אזרחות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ומעוניינים להעמיק את הידע שלהם בסוגיות מרכזיות בתוכנית הלימודים באזרחות.

המפגשים יתקיימו אחת לחודש בימי שלישי, מנובמבר 2017 עד אפריל 2018, בשעות 16:30–19:45 במכון ון ליר בירושלים.

 

כל מפגש יכלול שני חלקים:

  1. הרצאה ודיון
  2. סדנה דידקטית יישומית, למידה חווייתית, תרגול, ניתוח ודיון בסוגיות אקטואליות, במקרי בוחן ובדילמות מהשדה שמטרתם להדריך את המורה בביצוע ניתוח עצמאי ובחינה שיטתית של מרכיבי הסוגיה.

עורכות ההשתלמות:

אורית ברבוט, מובילת מחוז ירושלים, הפיקוח על הוראת האזרחות ומנח"י

היפא סבאג, מכון ון ליר בירושלים 

מורים המעוניינים להשתתף בהשתלמות מתבקשים להירשם באמצעות מערכת ההרשמה של מרכז פסג"ה מנח"י בירושלים, רחוב נרקיס 11 ירושלים, טל' 02-6233888, פקס 02-6236188, או באתר מרכז פסג"ה מנח"י