שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית

יום שני 09/01/17, 19:00 עד 21:00

ערב עיון לרגל צאת הספר

שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית

הגנאלוגיה של המיסטיקה היהודית והתיאולוגיות של חקר הקבלה

מאת בועז הוס

בספר דן הוס בהקשרים ההיסטוריים ובתהליכים הדיסקורסיביים שהביאו להבניית המושג מיסטיקה יהודית. המחבר בוחן כיצד הפך מושג זה לקטגוריה אנליטית המכתיבה את אופן המחקר של הקבלה והחסידות באקדמיה ומשפיעה על תפיסתן בציבור הרחב ועל עיצובן של תנועות קבליות וחסידיות בנות זמננו. הספר חושף את ההנחות התיאולוגיות והפוליטיות העומדות ביסוד חקר המיסטיקה היהודית ומראה כיצד הפרדיגמות התיאולוגיות של מחקר הקבלה והחסידות הגדירו את גבולות השדה, ניתבו את ייצור הידע המדעי וקבעו את ערכם הסימבולי של מושאי המחקר (סדרת הקשרי עיון וביקורת בעריכת יהודה שנהב, הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד).

 

בערב העיון יימכר הספר בהנחה.