אמונה

קירקגור: בין אמונה אותנטית להונאה עצמית
20/11/2018 - 18:00 עד 20:30
האם תיתכן פילוסופיה של האמונה? האם ניתן להבחין בוודאות בין אמונה לשם שמיים לבין אמונה המשתמשת באל כקרדום לחפור בו? האם קירקגור, הנחשב לאבי האקזיסטנציאליזם הדתי, היה הוגה דעות אנטישמי? מהם יחסי הגומלין בין אמונה דתית למוסר אנושי? האם תיתכן ביניהם סתירה? האם קירקגור הוא מפתה דתי או מחנך לקיום אותנטי...
יהדות רדיקלית, פתיחת שער למבקשי דרך
21/12/2016 - 17:30 עד 21:00
יהדות רדיקלית הוא פריו של מסע חיפוש רוחני ואישי ממושך של אברהם יצחק (ארט) גרין, אך במסקנותיו ובהארותיו הוא פונה אל כל קורא היוצא לחפש את דרכו ומבקש להתעמק בשאלות הנוגעות לאמונה ולחיים הפנימיים. המחבר חוזר למקורות ישראל הקלסיים, מעמתם עם תפיסות המדע והעולם בן ימינו, ומגלה יסודות וסמלים שעליהם אפשר...
18/01/2015 - 19:30 עד 21:30
הספר מביא מבחר מדרשותיו של הרב שג”ר למועדי ישראל. דרשות אלו מבקשות לשקם נקודת מבט יהודית־דתית במרחבי הפוסטמודרניזם. הן אינן מבקשות להגן על השיח הדתי מפני רוחות הזמן, אלא להעמידו מחדש על אדני הביקורת והפירוק שהפוסטמודרניזם מציע. בין בתרי המילים, הפסוקים והמדרשים אשר מהם מורכבות הדרשות נבנים מחדש...
La fe en el universo literario de Jorge Luis Borges
03/07/2013 - 18:30 עד 20:30
ערב דיון (בעברית) לכבוד הספר בעריכתם של רות פיין ודניאל בלאושטיין מתוך קשת רחבה של נושאים שבהם עסקו מחקרים על יצירותיו של בורחס, תשומת לב מועטה בלבד יוחדה לעניין האמונה. בעבר אמנם נדונה סוגיה זו בדגש על ביטויי הדתות בכתביו, כמו גם בקריאתו את המערכות התיאולוגיות הספציפיות של כל אחת מהן, אך לא היה...
הרוח הנושבת באותיות
16/10/2011 - 19:30 עד 20:30
כנס "הקהל" בסמינר אפעל