החלטה 1325

נשים שלום ובטחון: החלטה 1325 של מועצת הבטחון בהקשר הישראלי
החלטה 1325 היא הראשונה משבע החלטות שקיבלה מועצת הביטחון של האו"ם בשנים 2013-2000, שעניינן "נשים, שלום וביטחון". סדרת ההחלטות הזאת היא ניסיון היסטורי להטמיע נקודת השקפה מגדרית (gender mainstreaming) בפעילותם של ארגונים בין־לאומיים, והיא מבקשת לשלב בין שלושה ערכים אוניברסליים: הגנה, שוויון ושלום,...
תכניות פעולה לאומיות: אסטרטגיות של ארגוני נשים ליישום וניטור
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת הביטחון של...
ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ביטחוניות 2013–2014
החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו”ם היא החלטה היסטורית שהתקבלה בשנת 2000, הקוראת לראשונה לייצוג שוויוני של נשים במוקדי קבלת החלטות, למעורבותן בתהליכי פתרון סכסוכים והסדרי שלום, להגנה על נשים ונערות מפני אלימות, ולמניעת אלימות בכלל ואלימות מגדרית המופנית כלפי נשים, בפרט. מאז אותה שנה קיבלה מועצת...
19/04/2015 - 11:00 עד 15:00
בשנת 2014 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 2331 לקידום שוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית. במסגרת ההחלטה התחייבה הממשלה להקים ועדה בין-משרדית אשר תגבש תוכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי בישראל. החלטת הממשלה היא תוצר עבודתם המשותפת של ארגוני נשים וארגוני החברה האזרחית ובראשם הארגונים אתך-מעכי, מרכז שוות...
16/06/2014 - 18:00 עד 20:00
United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) addressed the changing nature of warfare, in which civilians are increasingly targeted, and women continue to be excluded from participation in peace processes. UNSCR 1325 addresses not only the inordinate impact of war on women, but also the...