מזרחיות

חרדיוּת, לאומיוּת ומזרחיוּת
30/03/2017 - 19:00 עד 21:00
הספר מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט את דיוקנה של הלאומיות בזרם החרדי-מזרחי וטוען...
המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית
הספר המצנפת והדגל: לאומיות-שכנגד בחרדיות המזרחית מציע מיפוי של מערכת היחסים, הסמלית והפרקטית, בין דגל הלאום והממלכתיות הגלומה בו ובין "המצנפת", המגלמת את התיאולוגיה הפוליטית של החרדיות המזרחית בהנהגתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, כפי שהתגבשה ביתר שאת למן שנות השמונים של המאה הקודמת. הספר משרטט...
קבוצת המחקר "פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיביות יהודיות" היא המשך של הקבוצה יהודי המזרח, שאלת האוריינטליזם ותודעה מודרנית שפעלה במכון ון ליר בירושלים בשנים האחרונות. הקבוצה עוסקת בבחינה מחדש של שאלות "יהודי המזרח" בהקשרים היסטוריים ועכשוויים, החורגים מעבר להבחנות הדיסציפלינריות והמושגיות המסורתית בין...
אנא מן אליהוד: על יהודים, מזרחיוּת, והשפה הערבית בישראל
03/12/2015 - 10:00 עד 18:15
הכנס "אנא מן אל־יהוד: על יהודים, מזרחיוּת והשפה הערבית בישראל" יעסוק ביחסי הגומלין בין השפה הערבית והיהודים בישראל ויתמקד בסיכויים ובאפשרויות הטמונים בקשרים בין התרבות הערבית לתרבות היהודית, וכן בלימוד מחודש של היחסים המורכבים שהתפתחו בין היהודים המזרחים בישראל לבין השפה והתרבות הערבית. בין השאר...