רסיטל

16/05/2018 - 13:30 עד 14:30
בתוכנית  גיאורג פרידריך טלמן         פנטזיה בסי מינור                                     פנטזיה בסול מינור, מתוך 36 פנזטיות לצ׳מבלו (1732-3) באך-ברהמס                    שקון ברה מינור ליד שמאל (מתוך הפרטיטה ברה מינור לכינור סולו 1720/1877) רון ויידברג                      פרלוד ופוגה במי מינור...