טופס דיווח על הפרטות והלאמות בישראל 2014

פנייה לציבור הרחב!

 

במסגרת כתיבת הדוח השנתי על הפרטות והלאמות בישראל לשנת 2014, אנו מזמינים אתכם לדווח לנו על מקרי הפרטה או מקרי הלאמה שנחשפתם אליהם במישרין או באמצעות מידע שהגיע לידיכם.

נודה על פירוט מרבי של המקרה כך שתתאפשר לנו בחינת הפרטים בצורה המיטבית.

כל המידע מאובטח וחסוי, והוא ישמש את המחברים בלבד לצורך כתיבת דוח מהימן ועדכני.

 

אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה,

 

ד"ר אמיר פז-פוקס וד"ר שרית בן שמחון-פלג

מחברי דוח 2014 

*שדות חובה