פמיניזם ערבי

שנות פעילות: 2012 - 2013

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אפי אהרון, אח'לאץ אל-קלק, ליאורה גוב ארי, ד"ר זהבה גנור, ד"ר גל הרמט, לנא והבה, ד"ר ענבל טל, עדי כץ, נתנאלה מלמד, טל מלר, ד"ר מראם מסארוה, מנחם מרחבי, סלוא עלינאת, הילה עמית, ד"ר הילה פלד, ד"ר אלון פרגמן, ג'נאן פרח פרג', ד"ר ליאת קוזמא, ד"ר אריאל שטרית, ד"ר שרון שטרית ששון, ד"ר מרי תותרי

אחד הנושאים המוזנחים בחקר הספרות הערבית הוא כתיבתן של נשים, ובמיוחד כתיבה פמיניסטית. עניינה של קבוצת המחקר "פמיניזם ערבי" בניתוח השיח הפמיניסטי במרחב הערבי באמצעות ניתוח טקסטים הגותיים נבחרים של הוגות והוגים ערבים מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו, העוסקים ברעיונות המרכזיים במחשבה הפמיניסטית הערבית. קבוצת המחקר מורכבת ברובה מחוקרות וחוקרים של ספרות ותרבות ערבית חברי הקבוצה מנסים להבין את השינויים שחלו בשיח הפמיניסטי הערבי לאורך השנים, אגב דיון ברקע החברתי, התרבותי והאידיאולוגי של הפעילות הפמיניסטית. 

 
כמו כן הקבוצה דנה בשאלות כגון הקשר בין מודרניזם לבין פמיניזם, תפקידי האישה בזמני מאבק אנטי-קולוניאלי, השקפותיהם של הוגים מוסלמים באשר לנשים והתייחסויותיהם לסוגיות הנוגעות למעמדן. במפגשים יידונו סוגיות נוספות בהקשרים אלו, בכללן הלבטים והקשיים שמלווים את הפעילות הפמיניסטית בעולם הערבי. חברי הקבוצה ינתחו את הטקסטים הבולטים בשיח הפמיניסטי על הטרמינולוגיה הייחודית שלהם, בסיסם הרעיוני והאידיאולוגי, הטיעונים המרכזיים בהם וכדומה.
נבחנת האפשרות כי בסיום שנת הפעילות יחברו חברי הקבוצה מקראה שתכלול טקסטים הגותיים מתורגמים ומאמרים מקוריים. 
 
לקריאת דו"ח הסיכום ראו הקובץ המצורף

 

קבצים מצורפים: