הגות חברתית ופוליטית

מתוך הסערות והשינויים החברתיים והפוליטיים שהתרחשו וממשיכים להתרחש ברחבי המזרח התיכון צומח רעב אינטלקטואלי להבין הוגים וטקסטים מרכזיים שהשפיעו על התפתחות האזור. לפיכך בחר המכון לקדם את המחקר והדיון בתחום זה מתוך התעמקות בטקסטים שנכתבו בשפות האזור, בכללן ערבית, צרפתית, עברית, יוונית וטורקית. הדיון שהמכון מקדם בסוגיות אלו, ובהוגים אלו, שואף להיות מעמיק וממצה, וקבוצות הדיון והמחקר נפגשות לתקופה של שנתיים שבסופן שוקדים חבריהן על פרסום קובץ מאמרים או מקראה.

פוסט-קומוניזם והמחשבה הפוליטית והדתית באגן המזרחי של הים התיכון

כעשרים שנים חלפו מאז התפרקות ברית המועצות, ויש הרואים בהתפרקות זו ביטוי להתמוטטותה של תפיסת העולם המרקסיסטית. פרק...

ליברליזם ונאורות במחשבה הערבית לאחר שנת 1967

השיח הליברלי, אחד מביטוייה של הנאורות, חזר בעשורים האחרונים לשחק תפקיד מרכזי בהבניית יחסם של האינטלקטואלים הערבים...

סדנת מחקר: המחשבה הערבית והביקורת התרבותית החדשה – שנות השמונים ואחריהן

המחשבה הערבית בשנות השמונים חרגה מהמגמה השלטת של ביקורת עצמית שפשטה במהירות אחרי 1967 וחוללה תפנית מכרעת לעבר דרך...