מרחבי תרבות וספרות

הבנה מעמיקה של חברות הים התיכון ותרבויותיו אינה יכולה להתממש על ידי מחקר של הזירה הפוליטית ועל ידי חיבורים עיוניים בלבד. היצירה האנושית מורכבת ובעלת פנים רבות ומחייבת אותנו להרחיב את היריעה כדי להרכיב פסיפס שלם יותר של הלכי רוח ומחשבה. לפיכך בחר המכון לקדם את מושאי המחקר שנדחקים לעתים רבות, שלא בצדק, לשולי המחקר, בהם רומנים, סיפורים קצרים, שירה ואמנות. ההנחה היא שיש ביכולתן של יצירות תרבותיות אלו כדי לשפוך אור על תהליכים המתרחשים "בשקט" יחסי והיכולים לשמש סיסמוגרף של תהליכים רבי משמעות.

נופים ומנופים: טבע, סביבה וזהות לאומית בספרות הפלסטינית והישראלית

הנחת המוצא של קבוצת מחקר זו היא שהן בשיח הלאומי הפלסטיני והן בשיח הציוני לאדמת הארץ (פלסטין–ארץ ישראל) יש מעמד מרכזי...

פמיניזם ערבי

אחד הנושאים המוזנחים בחקר הספרות הערבית הוא כתיבתן של נשים, ובמיוחד כתיבה פמיניסטית. עניינה של קבוצת המחקר "פמיניזם...

הרומן כמסגרת חדשה לחשיבה על המזרח התיכון בעידן המודרני

דיון ער ניצת בשנים האחרונות בקרב היסטוריונים וחוקרי ספרות על היחסים שבין טקסטים "היסטוריים" ו"ספרותיים" ועל משמעותם...

יצירתן של סופרות ערביות צעירות

קבוצת המחקר עסקה ביצירתן של סופרות ערביות שהחלו לכתוב בשנות השמונים של המאה העשרים. הקבוצה תיארה את היסודות...