ערכים ואזרחים - ספר לימוד אזרחות (חט"ב)

שנות פעילות: 2005 - 2018

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

עורך הספר: הרב פרופ' נפתלי רוטנברג

מנהלת הפרויקט: היפא סבאג

יועץ אקדמי: פרופ' דן ענבר

צוות הכותבים: ג'מיל אברהים, אילה וולדבסקי, אסף יובל, נלי מרקמן, היפא סבאג, עדה סוידובסקי, סיגל עוזרי, הרב פרופ' נפתלי רוטנברג 

מכון ון ליר בירושלים קיים משך שבע שנים תכנית "ערכים ואזרחים" לחינוך אזרחי במתודה של הלמידה הפעילה. התכנית הופעלה ביותר ממאתיים בתי ספר על יסודיים, חט"ב וחט"ב בזרם הממלכתי, ממלכתי-ערבי וממלכתי-דתי. על בסיס ניסיון רב-הקף ורב-שנים זה הוחלט להוציא לאור ספר לימוד אזרחות. בחודש מאי 2011 הושלמה הפקת הספר ללימודי אזרחות" ערכים ואזרחים" והמדריך למורה המלווה אותו. הספר נכתב בידי צוות מכון ון ליר בירושלים על פי תוכנית הלימודים למקצוע האזרחות, על בסיס הניסיון שהצטבר מהפעלת תוכנית "ערכים ואזרחים". הספר מיועד לחטיבת הביניים ומטרתו לתת מענה יישומי לעקרונות החינוכיים של תוכנית לימודי האזרחות. הספר מבקש לסייע למורה להקנות ידע והבנה של מושגים, עקרונות ורעיונות הקשורים למקצוע האזרחות, וכך ליצור תשתית להוראת המקצוע בחטיבה העליונה. בהמשך להפקת הספר הוחלט על הפעלת תוכנית ניסויית ללמידתו. החל משנה"ל תשע"ב ולמשך שנתיים, יילמד הספר במסגרת "תכנית ניסויית", ב- 21 בי"ס מן המגזרים השונים, בליווי הדרכה של משרד החינוך ומעקב של המכון. הספר הוגש לוועדת שיפוט ספרי לימוד והוא בתהליכי אישור.