משטר הדיור בישראל: קניין, בעלות ואי-שוויון

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

שלומית בנימין , מוטי גיגי, אריאל הנדל, שלמה וזאנה, אלה ידעיה, דקלה יזהר, ד"ר חיים יעקובי , נתן מרום, ליאת סבין-בן שושן, אמנה עתאמנה, הילה צבן, לי קהנר, יונתן רוקם

מאז הקמת מדינת ישראל נקטו ממשלותיה מדיניות המעודדת בעלות על דיור. בשל מדיניות זו, שהסיבות לה היו כלכליות, חברתיות וזהותיות, שיעורי הבעלות על דיור בארץ גבוהים לעומת מדינות אחרות בעולם המערבי. עם זאת מספרם של נפגעי הדיור הולך ועולה מדי שנה. על דרי הרחוב, משקי בית המקבלים סיוע בשכר דירה ומשקי בית המתגוררים בדיור הציבורי ומוגדרים "מחוסרי דיור" יש להוסיף קבוצה גדלה והולכת של נפגעי משכנתאות שאיבדו את בתיהם, של מי שעומדים על סף פינוי מבתיהם ושל מי שחיים במגורים המוגדרים בלתי הולמים. מצב זה מדגים באופן ברור את אחת מסוגיות המפתח התיאורטיות בלימודי דיור (Housing Studies) – המתח שבין ערך השימוש (use values) של הדיור לבין ערך החליפין (exchange value) שלו. 

 
קבוצת המחקר מבקשת להאיר סוגיות סוציולוגיות, כלכליות ותרבותיות הנוגעות למשטר הדיור בישראל. חבריה בוחנים סוגיה זו בנקודת המפגש של כמה תחומי מחקר, בהם ריבוד חברתי, אתניות, מגדר, זכויות חברתיות ועירוניות, גיאוגרפיה ומדיניות ציבורית, כדי לעמוד על המאפיינים התרבותיים, הפוליטיים והמוסדיים שמעצבים את המדיניות בתחום. מלבד זאת היא מבקשת לא רק לבחון את הנושא בשדה המחקר האקדמי, אלא גם ליצור שיח בין המחקר האקדמי, משרדים ממשלתיים וארגונים חברתיים העוסקים בתחום ונפגעי דיור. 
 
לפעילותה של הקבוצה שלושה יעדים עיקריים: (1) להתחקות על השינויים במשטר הדיור בישראל, על שורשיו ועל מאפייניו ולנתחם. בהקשר זה היא מבקשת לעמוד על ההיסטוריה והסוציולוגיה של מדיניות המגורים בישראל ולהתמקד בניסוח תיאורטי של הזיקה בין דיור לאי-שוויון; (2) לבחון מבחינה תיאורטית וביקורתית את ההבחנות והמיונים המוסדיים שבין "בעלי דיור" ל"חסרי דיור" ובין "בית" ל"היעדר בית", מתוך אפיון קבוצות שנמצאות במצבי ביניים ועל קו הרצף שבין "בעלי דיור" ל"חסרי דיור"; (3) להקים פורום בין-תחומי שיורכב מחוקרים, אנשי מקצוע מן הממסד התכנוני, קובעי מדיניות ופעילים חברתיים כדי ליצור דיאלוג אקדמי וחברתי כאחד.
 
בימים אלו אנו שוקדים על הפקתו של ספר המסכם את הפעילות המחקרית של הקבוצה. אלה הם כמה מהנושאים הנדונים בספר: דיור ציבורי, שיקום שכונות, דיור במרכז ובפריפריה, דיור ואי-שוויון בין קבוצות חברתיות בישראל, הסוציולוגיה של הידע על משטר הדיור בישראל והכלכלה של הדיור.