טרנספורמציות דתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל

יום חמישי 18/10/12, 09:30 עד 17:15

החברה הפלסטינית בישראל זוכה לעניין רב בקרב חוקרים מקומיים ובין-לאומיים. חוקרים רבים דנים בשאלות הנוגעות ליחסים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים בין האזרחים הפלסטינים לבין האזרחים היהודים. ברם, מעטים המחקרים אשר עוסקים במקומה של הדת ובפרקטיקות הדתיות בקרב הפלסטינים בישראל, וביחסים המורכבים בין הקבוצות הדתיות – נוצרים, דרוזים ומוסלמים – לבין מדינת ישראל. 
יום העיון יעסוק בהיבטים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים של הקבוצות הדתיות בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל ולביטויים בשדות שונים: רעיוניים ואמנותיים. בשלושת מושבי יום העיון יידונו שלושה נושאים מרכזיים: דת ומדינה, תהליכי הדתה בקרב הקבוצות הדתיות הפלסטיניות בישראל, ודת באומנות.