ישראל והתפוצות - על פרשת דרכים: יחסי מדינת ישראל ויהדות העולם בצל חוק ההמרה וועדת נאמן