אולטרה-אורתודוקסיה

שנות פעילות: 2010 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אריה אדרעי, יוסקה אחיטוב ז"ל, איריס בראון, בנימין בראון, ג'יי ברקוביץ, אוריאל גלמן, נרי הורביץ, שמואל היילמן, יאיר הלוי, יהודה הרטמן, חיים וקסמן, מוטי זלקין, אסף ידידיה, מעוז כהנא, נסים ליאון, רחל מנקין, רבקה נריה בן-שחר, מיכאל סילבר, יואל פינקלמן, אריאל פיקאר, אדם פרזיגר, לוי קופר, קימי קפלן, דפנה שרייבר

האולטרה-אורתודוקסיה היא תופעה היסטורית וסוציולוגית ייחודית אשר הטביעה חותם בולט על החברה היהודית במהלך מאתיים השנים האחרונות. האולטרה-אורתודוקסיה התפתחה בחברה היהודית באירופה בתגובת נגד למודרנה ומתוך תהליכים של גיבוש קהילות אורתודוקסיות מתגוננות אל מול אתגרי החברה הפתוחה. במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים התמסדה האולטרה-אורתודוקסיה, והשפעתה על כלל החברה היהודית בישראל ובתפוצות התעצמה והתרחבה. באולטרה-אורתודוקסיה בישראל קיימות כיום שתי קבוצות עיקריות: העדה החרדית בירושלים והחברה החרדית-לאומית (החרד"לים). 

האולטרה-אורתודוקסיה נהנית כיום מפריחה חסרת תקדים אשר לה, כאמור, משמעויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות מרחיקות לכת על עתידה של החברה היהודית בעולם הפוסטמודרני. לאור זאת ביקשה קבוצת המחקר לחקור את תופעת האולטרה-אורתודוקסיה בארץ ובחו"ל, לעמוד על מאפייניה לבדוק מהיכן צמחה, מה היו הנסיבות ההיסטוריות לעלייתה, כיצד היא מתפשטת והיכן, מיהם מנהיגיה ומהי האידיאולוגיה המניעה אותה, ובד בבד לחקור לעומקן את הקבוצות החרד"ליות החדשות.

פרות עבודתה של קבוצת המחקר הוצגו לצד מחקרים חדשים של חוקרים בעלי שם מן הארץ ומחו"ל במסגרת כנס בין-לאומי פתוח לקהל הרחב שהתקיים בדצמבר 2012.