מידע, ידע, דעה ודעת: מעמד הדעת וארגון הידע

שנות פעילות: 2011 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

פרופ' חיים אדלר, ד"ר גדי אלכסנדר, פרופ' מלכה גורודצקי, נורית הרמן-אלמוזנינו, פרופ' ענת זוהר, פרופ' יונתן כהן, ד"ר אמנון כרמון, פרופ' דן ענבר

החינוך בחברה בת זמננו סובל מבעיה מהותית – הוא חדל להיות רלוונטי. החינוך נועד להכין את הילד לחיים בחברה שלתוכה הוא גדֵל. ואולם בימינו אין ערובה שהחינוך ישיג את מטרתו, שכן קצב השינויים המהיר המאפיין את החברה המודרנית אינו מאפשר לחזות כיצד ייראה בעתיד עולמו של ילד שלומד היום בכיתה א' או אפילו של נערה שלומדת בכיתה י"ב. לנוכח תפיסה זו קבוצת המחקר מבקשת לכתוב ספר מאמרים שיציע הגדרות מחודשות לידע בהקשר החינוכי של ימינו ויתאר את המשתמע מהגדרות אלו באשר למטרותיה ולעיצובה של מערכת החינוך.