סמינר מחקרי-מתודולוגי

סמינר לימוד המיועד לכל הדוקטורנטים, עוזרי המחקר והרכזים המשתתפים בקבוצות ובפרויקטים בתחום החינוך במכון ון ליר בירושלים. הסמינר בנוי ממפגשים חודשיים, ומטרתו לקדם, לפתח ולטפח את חברי הסגל הצעירים. בכל שנה נבחר לדיון נושא אחר בתחום המחקרי המתודולוגי. אלה הם כמה מהנושאים שבהם התמקד הסמינר: ניתוח השאלות במבחני פיז"ה, פיתוח כלי מתודולוגי למחקר סוגיית הדימוי של בית הספר, בחינת תוכנית "אופק חדש" מתוך פרספקטיבת "מדיניות מבוססת מחקר".