יחסי הממסד הרבני וארגוני נשים: תכנון מדיניות ואסטרטגיה

שנות פעילות: 2012 - 2018

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

אביעד הכהן, טובה הרטמן, איל וינטר, יוסי מנדלסון, אריאל פיקאר, עטרה קניגסברג, קימי קפלן, עמיחי רדזינר, רובין שיימס, בת-שבע שרמן-שני

בשנים האחרונות אנו עדים להסלמת הקונפליקט שבין הממסד הרבני למערכת האזרחית כולה ולארגוני הנשים בפרט. נראה כי ארגוני הנשים נתפסים בעיני הציבור כעומדים בחזית זירת היחסים הטעונים עם הממסד הרבני בישראל. ההסלמה באה לידי ביטוי בעיקר בתחום הגיור (וביטולי הגיור), ובתחום דיני המשפחה – בייחוד סביב סכסוכי גירושין, שבהם ניכר בצורה החריפה ביותר חוסר השוויון המשפטי המובנה בין נשים לגברים. על רקע זה הקמנו קבוצת מחקר המורכבת מאנשי מפתח בזירה זו וממומחים מתחומי תורת המשחקים, לימודי האסטרטגיה ומדע המדינה. מטרות הקבוצה הן יישום כלים אנליטיים השאובים מתחומים אלו לניתוח מדעי של ההתפתחויות המשפטיות בתחום דיני המשפחה והגיור בישראל, תכנון אסטרטגי של מהלכים עתידיים בזירת הקונפליקט בין הממסד הרבני לארגוני הנשים, ופיתוח תוכנית אסטרטגית לניהול הקונפליקט.