הישיבה הליטאית וזיקותיה למרחב הציבורי בישראל

שנות פעילות: 2009 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

תמר אלאור, דלית אסולין, בנימין בראון, שלמה ברין, גרשון גרינברג, אביעד הכהן, יאיר הלוי, שי ווזנר, אסף ידידיה, יצחק מאיר יעבץ, בצלאל כהן, יעקב לופו, עמירה ליוור, גלעד מלאך, מרדכי ניסן, רבקה נריה בן שחר, דוד ענקי, רפאל פראנק, זאב קיציס, בן ציון קליבנסקי, ישעיהו שטיינברגר, שאול שטמפפר, ישי שליף

הישיבות החרדיות הן מרכזי הרוח של החברה החרדית ובהן נוצר עולם הידע והמשמעות שלה. הישיבה החרדית עברה ברבות השנים שינויים מפליגים בתפקידה החברתי בקרב תפוצות ומגזרים שונים. עולמות התוכן, האידיאלים והרעיונות העומדים בבסיס העולם החרדי מיוצגים ומועברים מדור לדור באמצעות החינוך בישיבות. עולם מורכב זה של אתגרים תרבותיים דורש מחקר מעמיק. לצורך זה הוקמה קבוצת מחקר שביצעה מחקר מקיף על מוסד הישיבה בישראל כמוסד חינוכי וכמרכז חברתי, ממגוון היבטים: השוואתיים, היסטוריים, סוציולוגיים, תרבותיים וספרותיים. 

פרות קבוצת המחקר יכונסו בקובץ מאמרים שייוחד לנושא.