זהויות יהודיות, פוליטיקה וחברה בישראל

שנות פעילות: 2007 - 2008

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

רחל אליאור, חנן אלכסנדר, מאיר בוזגלו, יותם בנזימן, שלמה ברין, חן ברם, סטיבן דונשיק, אלי הולצר, נרי הורוביץ, אביעד הכהן, חגית הכהן-וולף, מיכאל ויגודה, שמואל ויגודה, חיים וקסמן, שרינה חן, שלמה טיקוצ'ינסקי, עליזה לביא, זוהר מאור, ברברה מאייר, יהודה מירסקי, הרב בנימין סגל, חביבה פדיה, יוכי פישר, שלמה פישר, אבי קיי, שלום רוזנברג, אבינועם רוזנק, נפתלי רוטנברג, יובל ריבלין, פרופ' גבי שפר, דפנה שרייבר

הקשר בין הספֵרה הפוליטית של המדינה ובין זהויות הקבוצות השונות בתוכה, וכן ההשפעה של זהויות אלה על תהליכים חברתיים ופוליטיים, מקבלים ביטוי שונה במדינות שונות. במדינת ישראל נהוג לייחס לזהות הקבוצתית השפעה רבה על התהליכים החברתיים והפוליטיים, וכן על מעורבות חברתית ועל יחסים בין קבוצות. הבנת התופעות הקשורות בזהות הקבוצתית חשובה אפוא להבנה מעמיקה של תהליכים פוליטיים וחברתיים בישראל. 

קבוצת המחקר הוקמה במטרה לחקור את המפגש בין קבוצות זהוּת שונות לבין המסגרת הריבונית, קרי המדינה, ואת ההשפעות ההדדיות הנובעות ממפגש זה. הקבוצה עסקה בשאלת הקשר בין זהות יהודית, פוליטיקה וחברה בישראל. בדיוני הקבוצה באו לידי ביטוי תפיסות והבנות שונות של מושגי היסוד "זהות", "פוליטיקה" ו"חברה", והובהרו היחסים ביניהם.