זיכרון, השכחה ו[ה]בניית המרחב

יום שני 02/01/12, 19:30 עד 21:30

מגיב: ד"ר חיים יעקובי 

דברי פתיחה: פרופ' טובי פנסטר
 
 

ערב דיון לכבוד צאת הספר בעריכת חיים יעקובי וטובי פנסטר 

 
ספר זה מכנס מאמרים פרי עבודתה של סדנת חוקרים בינלאומית שהתקיימה במכון בדצמבר 2006. במסגרת הסדנה ניהלו המשתתפים דיון רב-תחומי ביחסי הגומלין בין זיכרון והשכחה לבין בניית המרחב ועיצובו לכדי מציאות פיזית שבה מתנהלים חיי היומיום של קהילות שונות. המאמרים שבספר מנתחים מקרים מישראל וממקומות אחרים בעולם: ניו יורק, נתיבות, סאול, עכו, דקר, תל אביב-יפו, קהיר, ירושלים ועוד. על אף ההבדלים הגיאוגרפיים, ההיסטוריים והדמוגרפיים בין המקרים, יש כמה קווי דמיון ביניהם הנוגעים לתהליכי הבניית הזיכרון (ומכאן גם הבניית ההשכחה) ובניית המרחב. קווי דמיון אלו משמשים פתח לדיון תיאורטי על המנגנונים התכנוניים אשר מעצבים את המרחב העירוני. מנגנונים אלו נתפסים כמקצועיים, רציונליים וניטרליים, אך אינם אלא נדבך נוסף ביחסי הכוחות המיתרגמים לעשייה קונקרטית. 
(מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד)