ניהליזם וגבולות הביקורת

שנות פעילות: 2009 - 2010

סטטוס:

לא פעילה
משתתפים: 

גב' פאתינה אבריק, מר אודי אדלמן, מר נתנאל אלפסי, מר רונן בן-ארי, ד"ר רועי בן-שי, מר הלל בן-ששון, מר איל בסן, גב' לינה ברוך, ד"ר סלמאן בשיר, ד"ר עדי גורדון, מר אודי גרינברג, ד"ר אריה דובנוב, מר אוהד זהבי, ד"ר נעמי זוסמן, ד"ר בעז חגין, ד"ר מרב מאק, מר אדם פרקש

מטרת הפרויקט לבדוק ולמפות את שיח הביקורת הפוליטית בישראל באמצעות מושג הניהיליזם. קבוצת המחקר תבדוק את ההיסטוריה ואת התיאוריה של מושג הניהיליזם, ותבחן את השימוש הרווח במונח זה שנעשה כדי לדחות כלי ביקורת שנתפסים לא לגיטימיים. לצורך דיון רציני במושג הניהיליזם ננסה, לכן, למפות סוגי ביקורת שונים, החל מן הביקורת הנתפסת מתונה ו"פנימית", דרך ביקורת חיצונית אך שעדיין מוכנים להתחשב בה, ועד לביקורת שנחשבת לחריגה מן הנורמה הפוליטית המקובלת. 

 

הנחת העבודה של קבוצת המחקר תהיה כי השימוש במושג דינמי יותר מכפי שנראה במבט ראשון, וכי סוגים שונים של ביקורת מחליפים צדדים בהקשרים שונים. למשל, ביקורת אנרכיסטית מצוטטת לעתים על ידי גורמי שלטון וחוק לצרכים פוליטיים, לא פעם צרכים פנימיים. ביקורת פנימית עשויה להיחשב הרסנית הרבה יותר אם הרפורמה – המושכלת והפנימית – שהיא דורשת אינה מדויקת או אינה מספקת. בדיוננו נפריד בין נקודות מבט שונות (מוסדיות מול אנטי-מוסדיות, למשל) ונאפיין את אופן הבנתן את הביקורת, סוגיה, והשימושים בה. מושג הניהיליזם ייבחן בתור "מטא-מושג" ביקורתי, או בתור מושג הגבול שלה תיאוריה הביקורתית עצמה. 
 
תוכנית העבודה 
בשנה הראשונה קראנו טקסטים שמתמודדים עם הרקע של מושג הניהיליזם, ועם הפעלות שונות שלו בעיקר מאז המאה ה-19, על הציר שבין היסטוריה אינטלקטואלית, פילוסופיה פוליטית ותיאוריות ביקורתיות. בין החיבורים שנדונו בקבוצה אפשר לציין פרקים מתוך "הגניאלוגיה של הניהיליזם" של קונור קאנינגהם, "מרטין היידגר והניהיליזם האירופי" של קארל לווית, "ניהיליזם" של סטנלי רוזן, "מעבר לטוב ולרוע" של פרידריך ניטשה, "מעבר לקו" של מרטין היידגר (וההתכתבות עם ארנסט יונגר), "השיח האינסופי" של מוריס בלאנשו, "סימולקרה וסימולציה" של בודריאר, "ניהיליזם ואמנסיפציה" של ג'יאני ואטימו ואחרים. בשנה השנייה קראנו ביבליוגרפיה שעוסקת בשיח הפוליטי הביקורתי בישראל ומיפינו הופעות שונות של הניהיליזם, אם מפורשות ואם מובלעות. בעזרת מיפוי זה בחנו את הדינמיקה האופיינית לשיח הפוליטי בישראל ביחס למושג גבול זה או אחר, מול התיאוריה הרחבה ומול הפעלות של מושג הניהיליזם במדינות אחרות.