קואופרטיבים חברתיים לשילוב בעבודה של אוכלוסיות מוחלשות