פער מגדרי בדפוסי הצבעה

שנות פעילות: 2012 - 2014

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

אודליה אושרי, רעות איצקוביץ'-מלכה, עינת גדליה, פרופ' גליה גולן, פרופ' חנה הרצוג, לירן הרסגור, פרופ' נעמי חזן, ד"ר עינת לחובר, פרופ' מיכאל שלו

בבחירות הכלליות לכנסת ה-18 התגלה לראשונה פער מגדרי בדפוסי ההצבעה. פער זה נחקר לעומק במדינות אחרות, אך בישראל לא זכה לפיתוח ולהעמקה. קבוצת המחקר מתמקדת בפער המגדרי על כל גווניו, ובמשמעויות של פער זה בכל הקשור להפיכתן של נשים לכוח אלקטורלי בעל השפעה. בין היתר מושם דגש על היבטים של פער מגדרי בהצבעה, בעמדות, בייצוג בפרלמנט ועוד. סוגיות אלה נידונות מתוך בחינה השוואתית על פני זמן ובמדינות שונות. 

כל מפגש מוקדש לדיון בהיבט מסוים של תופעת הפער המגדרי – מקורותיו, מיפוי מאפייניו, ההשלכות התיאורטיות והמעשיות הנגזרות ממנו ועוד. קבוצת המחקר מגוונת ומאגדת חוקרות מתחומי מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה פוליטית, יחסים בין-לאומיים, פוליטיקה השוואתית, פוליטיקה של אי-שוויון, יישוב סכסוכים וכן תקשורת ומגדר.
באוקטובר 2014 תקיים הקבוצה כנס בינלאומי להצגת ממצאי המחקר ומשמעותם לתהליכי בחירה והצבעה. הכנס במימון קרן רוזה לוקסמבורג.
ראו כתבה על פער מגדרי בדפוסי הצבעה עם חלק ממשתתפות הקבוצה.