אסף תמרי

אסף תמרי
תפקיד: 
רכז אקדמי של קבוצת המחקר "פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות"
דואר אלקטרוני: 

אסף תמרי הוא דוקטורנט במחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הוא כותב על ההיסטוריה האינטלקטואלית היהודית בראשית העת החדשה. הדיסרטציה שלו, בכותרת "שיח הגוף בקבלת האר"י" ובהנחיית פרופ' בועז הוס, מוקדשת לבחינה של היחסים בין קבלה ורפואה בקבלת האר"י בצפת של המאה השש-עשרה, ולהשלכות שלהם על תפיסות של יכולת ושל פעולה בקרב המקובלים. נוסף לעיסוקו בראשית העת החדשה פרסם תמרי מחקרים גם בנושא המחשבה הפוליטית העכשווית בישראל/פלסטין, בעיקר בקרב חוגים רדיקליים בשולי הציונות הדתית.

את ראשית לימודיו האקדמיים עשה תמרי באוניברסיטת תל-אביב, בתוכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן, ושם גם השלים בהצטיינות את התואר השני שלו בחוג ללימודי התרבות העברית, בהנחייתו של ד"ר יורם יעקבסון. עבודת הגמר שלו, "ניצוצות אדם: קווים לתורת הגלגול הלוריאנית ולדמות האדם העולה ממנה", בחנה את תפיסת האדם המורכבת של קבלת האר"י על רקע השאלות בדבר רגעי הופעתו של הסובייקט המודרני בראשית העת החדשה.

תמרי הוא הרכז האקדמי של קבוצת המחקר "פרספקטיבות מזרחיות, פרספקטיבות יהודיות", הפועלת במכון זה שנים אחדות, תחילה בשם יהודי המזרח בתחום שכנים בים התיכון ועתה בתחום תרבות וזהות יהודית.