ד''ר אריאל שיטרית

ד"ר אריאל שיטרית
תפקיד: 
ראשת קבוצת המחקר על נרטיבים ערביים של הגירה ומסע
דואר אלקטרוני: 

אריאל מ' שיטרית היא בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת הרוורד (2007). היא מרצה לשפה ולספרות ערבית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובאוניברסיטה הפתוחה. זוכת מלגת קרייטמן לפוסט-דוקטורט (2009–2011). במכון ון ליר בירושלים היא מנהלת את קבוצת המחקר על נרטיבים ערביים של הגירה ומסע, העוסקת בספרות המודרנית שנכתבה בערבית על הגירה ומסע ובתמות משניות כגון גלות ופזורה, עקירה, ניכור וטרנס-לאומיות ובשאלות של זהות והשתייכות, מחסומים וגבולות.

שיטרית פרסמה מאמרים אקדמיים רבים על האוטוביוגרפיה הערבית, הספרות הפלסטינית, כתיבת נשים בערבית, הקשר בין ספרות ערבית לספרות עברית והסרט הערבי, בהם למשל: “The Geography of Identity in ʿAbd al-Raḥmān Munīf's Sīrat Madīna: ʿAmmān fī al-Arbaʿīnāt,” Journal of Arabic and Islamic Studies 14 (2014), pp. 27–45; “Deterritorialization of Belonging: Between Home and the Unhomely in Miral al-Tahawyʼs  Brooklyn Heights and Salman Natur's She, the Autumn, and Me,” Journal of Levantine Studies 3, 2 (2013), pp. 71–98; The Poetics of the Poet's Autobiography: Voicings and Mutings in Fadwā Ṭūqānʼs Narrative Journey,” Journal of Arabic Literature 43 (2012), pp. 102–131.

בשנת 2015 עתידים להתפרסם שני מאמרים נוספים שלה ב-Journal of Middle East Womenʼs Studies וב- Journal of Middle Eastern Studies.

בימים אלו עוסקת שיטרית בכתיבת מונוגרפיה על האוטוביוגרפיה הערבית המודרנית.