טלי בילר

טלי בילר
דואר אלקטרוני: 
טלי בילר עובדת בלשכת ראש המכון משנת 2001. כשנה לאחר תחילת עבודתה החלה גם לרכז את אתר האינטרנט של המכון, תחילה בעברית ובהמשך גם באנגלית ובערבית. עם התרחבות היקפו של האתר היא אחראית על ריכוז התוכן ועיבודו.
טלי בוגרת החוגים לבלשנות ולסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים והתוכנית לעריכת לשון במכללת דוד ילין.