שירה וולפנזון-ברוק

שירה וולפנזון-ברוק
תפקיד: 
מנהלת אדמיניסטרטיבית, תוכנית "מסעות דעת"; מתאמת תוכניות בתמת "קדושה דת וחילון"
דואר אלקטרוני: 

בעלת תואר ראשון במשפטים מן האוניברסיטה העברית בירושלים. במכון ון ליר בירושלים שימשה רכזת תחום תרבות ומחשבה יהודית; רכזת תחום הלימודים המתקדמים; ומזכירת מערכת של זהויות – כתב עת לתרבות ולזהות יהודית. משנת 2018 היא המנהלת האדמיניסטרטיבית של תוכנית "מסעות דעת" ומתאמת תוכניות בתמת קדושה, דת וחילון.