המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן

תהליכי הפרטה במשטרה

חדש: עלה לאויר אתר העוקב אחרת הפרטות והלאמות בישראל בזמן אמת

דוח שנתי 2013


 

 

 

Out Of Context 1Out Of Context 1