דוח מעקב אחר יישום המלצות ועדת טרכטנברג

מו"ל: 
מכון ון ליר בירושלים
שפה: 
עברית
שנת הוצאה: 
2014
תיאור: 

ב-14 ביולי 2014 מלאו שלוש שנים לפרוץ המחאה החברתית, שהחלה עם נטיעת האוהל הראשון בשדרות רוטשילד, ונחתמה עם דוח הועדה לשינוי כלכלי-חברתי (ועדת טרכטנברג), שהוגש לראש הממשלה בנימין נתניהו ב-26 בספטמבר 2011. עיקרי הדוח אומצו על-ידי הממשלה ב-9 באוקטובר 2011. דוח מעקב זה בא לשקף בקיצור נמרץ ובתמציתיות את מידת יישומן של המלצות ועדת טרכטנברג על ידי ממשלת ישראל.