ועדת היגוי ליצירת מסמך מדיניות לשמירה ולהצגה של עתיקות ירושלים

שנות פעילות: 2016

סטטוס:

פעילה
משתתפים: 

פרופ' רפי גרינברג, פרופ' זאב הרצוג, שירה וילקוף, ליאורה חמי, ד"ר יובל יקותיאלי, פרופ' אלונה נצן שיפטן, גיורא סולר, ד"ר נאווה פניץ כהן, ד"ר נעה רובין, פרופ' ריכב (בוני) רובין, פרופ' אלחנן ריינר, ד"ר נילי שחורי, ד"ר לאה שמיר שנאן

 

עתיקותיה של ירושלים הן נכס תרבותי יקר ביותר לתושבי העיר, הארץ והעולם, אך הן מנוהלות על ידי הרשויות הישראליות ללא תכנון כולל וללא עקרונות מנחים, מוצהרים, שקופים ובעלי תוקף. התנהלות זו, שלה סיבות פוליטיות ואחרות, גורמת לפגיעה קשה בשרידים ארכיאולוגיים, להצגתם בצורה שנויה במחלוקת מבחינה מחקרית ופוליטית, לבנייה על גבם ולהרחקתם מהציבור ומהדיון הציבורי.

ועדת ההיגוי הבין-תחומית שכינס ארגון "עמק שווה" מבקשת להציב אלטרנטיבה למצב הקיים. בוועדה חברים ארכיאולוגים, משמרים, מתכנני ערים, היסטוריונים, גיאוגרפים, חוקרי תיירות ואדריכלים. הם מגבשים מסמך מדיניות מקצועי שיגדיר עקרונות לחפירה, לשימור, לניהול ולהצגה לציבור של אתרי עתיקות בירושלים. מרכז מנאראת מייחס חשיבות רבה לעצם קיומו של דיון מקצועי מהסוג שהוועדה מקיימת, מכיוון שעד כה לא גיבשו הגופים המקצועיים תוכנית כוללת לעתיקות העיר, והדיון הציבורי בנושא כמעט אינו קיים. נוצר מצב שבו הן רשות העתיקות והן גופי התכנון מודעים לצורך בתוכנית כוללת, אך מסיבות שונות אינם יכולים לגבשה.

בתום תהליך הדיון והחשיבה יוצג מסמך המדיניות שתנסח הוועדה בכנס, שבו ישתתפו גם מומחים בין-לאומיים לארכיאולוגיה ולשימור אתרי מורשת. כמו כן, "עמק שווה" יציג את המסמך בפני הרשויות והגופים השונים שמעורבים בניהול אתרים ארכיאולוגיים בירושלים, במטרה לקיים עמם דיון ענייני ולקדם את יישום המלצות המסמך.