מדידה והערכה בשירות הלמידה

שנות פעילות: 2014 - 2019

סטטוס:

לא פעילה

בישראל, כבמדינות רבות אחרות, גבר בשנים האחרונות השימוש במבחנים סטנדרטיים משלושה סוגים: מבחני מעקב בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים כדוגמת מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית), שאין להם השפעה ישירה על עתידו של התלמיד היחיד אך הם עשויים להתפרש כמשקפים את איכות בית הספר ואת איכות מערכת החינוך בכללותה; מבחנים וולונטריים בסיום בית הספר העל-יסודי כדוגמת בחינות הבגרות, המשמשים בעיקר כלי מיון ללימודים על-תיכוניים, ועשויים אף הם להתפרש כמדדים לאיכות בית הספר; ומבחנים בין-לאומיים כדוגמת PISA (Programme for International Student Assessment), הנערכים בקרב מדגם קטן של תלמידים ומשמשים מדד לאיכות מערכת החינוך בכללותה.

מדיניות החינוך בישראל מיטלטלת בשנים האחרונות מקיצוניות אחת לשנייה: בשנת 2005 ייחסה ועדת דברת חשיבות רבה לשימוש במבחנים להגברת האחריותיות במערכת החינוך, וזכתה לגיבוי מלא של הממשלה. עתה השתנו הרוחות: שר החינוך, שנכנס לתפקידו בשנת 2013, רואה בריבוי הבחינות חלק מהבעיה, כגורמים ללמידה "לא משמעותית".

יש כנראה מידה של צדק בשתי העמדות: השימוש הנרחב שנעשה בבחינות סטנדרטיות בכל העולם המתועש מעיד שרבים רואים תועלת בבחינות אלה. ועם זאת, הפקת תועלת ממבחנים סטנדרטיים אינה מובנת מאליה ומחייבת מאמץ מכוון ומחושב; שימוש לא נכון במבחנים יכול להוות מכשול בדרכם של מורים ומחנכים.

על מנת להתמודד עם האתגר הזה יקיים מכון ון ליר בירושלים קבוצת לימוד, סדנה וכנס בין-לאומי בנושא מדידה והערכה בשירות הלמידה, בהקשר רחב הכולל התייחסות להיבטים כגון:

  • יישום כלֵי מדידה והערכה ודרכי משוב ברמת הכיתה וברמת בית הספר
  • התאמת המדידה לצורכי ההוראה ברמה מערכתית: ארגון ומשוב, הכשרה ועזרים
  • כיצד יוצרים איזון נכון בין אחריותיות, אמון ומדידה בשירות הלמידה
  • מדידה ומעקב אחר משתנים אפקטיביים, כגון מוטיבציה או חרדה, אקלים בית הספר ואחר הערכים הרווחים בו.

מטרתה של קבוצת הלימוד היא לקיים דיון מקצועי ורב-תחומי בנושא, ולהוות שלב מכין לסדנה ולכנס. משתתפי הקבוצה הם מומחים מתחום המדידה וההערכה מראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) ומאל"ו (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה), בעלי תפקידים בכירים במשרד החינוך, במט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית), במכון אבני ראשה ובקרן טראמפ, וכן מנהלות בתי ספר, מורות ואנשי אקדמיה.

הקבוצה תקיים סדרה של שש פגישות חודשיות, החל מראשית 2014. הפגישה הראשונה תוקדש להיכרות, התארגנות ובירור מטרות הקבוצה. כל אחת מחמש הפגישות הבאות תעסוק בהיבט מסוים של הנושא ותתנהל במתכונת קבועה הכוללת הצגה של הנושא במשך כשעה ודיון של שעה וחצי. את הפגישות יכינו מומחים מן הקבוצה עם אפשרות להזמין מומחים חיצוניים (אפשר שנמשיך את פגישות הסדנה אחרי הקיץ, אם יהיה עניין בכך מצד החברים).

מטרת הסדנה להציג לציבור את נושא "המדידה והערכה בשירות הלמידה". הסדנה תתקיים בסביבות יוני, תארך יום שלם ותכלול מושבים שיוקדשו נושאים שקבוצת הלימוד עסקה בהם. חברי הקבוצה ייקחו חלק פעיל בסדנה, לצד משתתפים חיצוניים. הסדנה תהיה פתוחה לקהל רחב יותר לפי הזמנה.

הכנס הבין-לאומי הוא המשך לסדנה ולקבוצת הלימוד ומטרתו להמשיך ולקדם את הדיון הציבורי בנושא, בשיתוף טובי המומחים מהארץ ומהעולם. הוא מתוכנן לסוף 2014 (נובמבר או דצמבר) ויארך יומיים. הרכב המושבים יושפע מפעילותן של קבוצת הלימוד והסדנה.