פרוזה ספקולטיבית

שנת 2066. אחרי שורה של אסונות אקולוגיים מצד אחד והאצה טכנולוגית המייתרת חלק ניכר מהעבודה האנושית ומבשרת עידן של שפע חומרי מצד שני, המזרח התיכון, בדומה לאזורים אחרים בעולם, מתארגן מחדש מבחינה פוליטית, חברתית וכלכלית. גדות הירדן, השטח הכולל את מדינות ישראל, פלסטין, ירדן וחלקים מלבנון וסוריה, הוא מחוז בעל ממשל אוטונומי הכפוף למועצת האיחוד המזרח־תיכוני. כל חברה וחבר בו זכאים לשכר אוניברסלי ולדיור ציבורי בתמורה לשעות המוקדשות לתועלת הציבור.

מציאות זו, עם כל פרטיה ודקדוקיה, בראו יחד שתי סופרות ושני סופרים שלקחו חלק במיזם חלוצי של ספרות פוסט-קפיטליסטית במכון ון ליר, בתוך קבוצת מחקר בהנחיית ד״ר כפיר לוסטיג כהן. מן הניסוי המחשבתי הזה נולדו ארבע נובלות, כל אחת מהן מתרחשת במציאות המשותפת, הפוסט-קפיטליסטית, ומהווה מצע לבחינת אפשרות הקיום בה והאתגרים המזומנים לאזרחי ואזרחיות החברה המתכוננת בה.

מציג את כל 5 התוצאות

הצטרפות לרשימת התפוצה