אחדות מתוך שונות

ליבה חינוכית משותפת לילדי ישראל

מאת
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר והוצאת רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ
שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה מדיניות חינוך ופדגוגיה

הספר אחדות מתוך שונות מתאר התנסות ייחודית שנועדה לבחון את האפשרות לגבש ולנסח תוכנית ליבה חינוכית, ערכית ולימודית משותפת בכל מגזרי החינוך בישראל. הוא מציע מודל מתודי ומצביע על דרכים אפשריות ליישומה של תוכנית ליבה חינוכית בפועל. הספר מתבסס על פרויקט ניסויי שקיים מכון ון ליר בירושלים, ובו פעלו ארבעה צוותים ממגזרים שונים במערכת החינוך: הממלכתי, הממלכתי-דתי, הממלכתי-ערבי והעצמאי-חרדי. בבתי הספר מכל אחד מהזרמים קיימים עוגנים שעליהם אפשר להשתית את הליבה המשותפת, בלי לגרוע מייחודו של המוסד החינוכי, ובלי להתפשר על העקרונות של הקהילה שאותה הוא משרת. מודל זה מציג את הליבה החינוכית כיסוד חינוכי כלל-מערכתי המתפתח בתהליך "מלמטה כלפי מעלה" – מן הערכים ותוכני הלימוד העומדים בתשתית החינוך והלמידה בבתי הספר השונים, ועד לזירה הציבורית הכללית.

קובעי המדיניות, הן בממשלה ובכנסת והן בזרמים השונים, יוכלו להיעזר בספר זה לקידומה של מערכת החינוך; אך גם אם הממסד הפוליטי והחינוכי במדינה לא יצליח לעשות זאת, הספר עשוי לשמש מסד להצמחתה של ליבה חינוכית משותפת "מלמטה כלפי מעלה" – שכן מנהלים ומחנכים, תלמידים והורים בבתי הספר ברחבי הארץ יכולים לאמץ מתוכו תהליכים ועקרונות רלוונטיים. הספר מוגש אפוא בראש ובראשונה לאלה העוסקים בפועל בעבודה החינוכית, מתוך תקווה שהם ימצאו בו חיזוקים לאותם עוגנים ערכיים ולימודיים, המשמשים בסיס לליבה חינוכית משותפת לילדי ישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה