אנתרופולוגיה והפלסטינים

מאת
דני רבינוביץ
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה1998
סדרה המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

הספר מציע קריאה ביקורתית בעבודות שחיברו אנתרופולוגים אירופים, ישראלים ופלסטינים על החברה הפלסטינית במאה השנים האחרונות, ובוחן את הכלים התיאורטיים והאידיאולוגיים שהאנתרופולוגים השתמשו בהם בכתיבתם. מבט כזה חושף את החברות שהחוקרים משתייכים אליהן לא פחות מאשר את החברה הנחקרת.

הצטרפות לרשימת התפוצה