בחינות בגרות

מסגרת להבנת מערכת החינוך בישראל כיום ולניתוח כיווני הכרעה אפשריים בבחינות הבגרות

מאת

קבוצת ון ליר לחינוך

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה מדיניות חינוך ופדגוגיה

אין לך כלי חזק לעיצוב מערכת החינוך ככלי המבחן. קבוצת ון ליר לחינוך שבמכון ון ליר בירושלים התבקשה על ידי המדען הראשי להכין מסמך לדיון מושכל על אפשרויות לרפורמה במבחני הבגרות ולהציגו לפני הנהלת משרד החינוך.

הצטרפות לרשימת התפוצה