ביג דאטה ורפואה מותאמת אישית בישראל

מאת

סיון תמיר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה אנגלית

רפואה מותאמת אישית היא תחום שבו הגבולות בין המחקר, השימושים הקליניים והתעשייה הרפואית מטושטשים. טשטוש זה יוצר פערים ואתגרים רגולטוריים שטרם הכרנו. עם זאת, נראה כי רבים מהאתגרים האלו הם למעשה גרסאות חדשות של גורמי המתח המסורתיים והמוכרים ברפואה – חירות הפרט מול הסולידריות והעניין הציבורי; אוטונומיה מול פטרנליזם; וסיכון מול תועלת.

בסקירה תמציתית זו נכיר את הסביבה המשפטית והאתית של עולם הביג דאטה הרפואי (והדגימות הגנטיות) בישראל, במיוחד בכל הנוגע למחקר. הסקירה מתייחסת בקצרה גם לרפואה המותאמת בישראל, מזהה בעלי עניין עיקריים במערכת בישראל, ובוחנת סוגיות אתיות הנוגעות לשימוש בביג דאטה רפואי וגם ספציפית ברפואה מותאמת אישית. סקירה זו אינה עוסקת בשימושים שאינם מחקריים בביג דאטה רפואי (כמו, למשל, לצורכי שיווק או למטרות בקרה פנימית של ארגון בריאות כלשהו).

*הסקירה נחתמה ופורסמה במקור טרם פרסום טיוטת תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התש"ף – 2019.

הצטרפות לרשימת התפוצה