בין הציבורי לפרטי - דוח שנתי 2012

הפרטות והלאמות בישראל

מאת
מו"ל
הוצאת מכון ון ליר בשיתוף קרן אברט
שפה עברית
שנת הוצאה 2013
סדרה המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע״ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

דוח זה, השלישי במספר, סוקר בתמציתיות 33 מהלכי הפרטה ושבעה מהלכי הלאמה שביצעה ממשלת ישראל בשנת 2012. כמחצית הערכים הם עדכון של מהלכים שהחלו בשנים קודמות, ומחציתם חדשים. הדוח מסכם את השנה שלאחר המחאה החברתית, ועובדה זו מעמידה אותו בהקשר ציבורי מעט שונה. ההמלצה לשקול את מהלכי ההפרטה נכללה בדוח ועדת טרכטנברג, והדרישה להקפיא את ההפרטות ולקבוע מדיניות חדשה, ואף להחזיר את הגלגל לאחור, נכללה בהמלצות ועדות המומחים שליוו את המחאה. למרות המלצות אלו, הדוח מצביע על כך שלא חל שינוי במדיניות ההפרטות של הממשלה ה-32.

הדוח מתפרסם אחת לשנה כחלק מפרויקט רחב היקף בשם "אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית הרגולציה", המתנהל משנת 2007 במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים. מטרתו לחקור את הסמכויות השלטוניות ולהגדיר אילו מהן ראויות להפרטה ואילו אינן ראויות. במקביל לפעילות המחקרית, המרכז פועל להטמעת הממצאים כדי להשפיע על מקבלי החלטות ולעורר שיח ציבורי בנושא. בשנת 2012 הכין המרכז, בשיתוף האגודה לזכויות האזרח, טיוטה ראשונה של הצעת חוק שמטרתה להסדיר את תהליכי ההפרטה בחקיקה ראשית.

בצוות הפרויקט חברים פרופ' יצחק גל-נור, מנהל אקדמי; ד"ר אמיר פז-פוקס, מנהל אקדמי שותף וחוקר; ד"ר שרית בן שמחון-פלג, חוקרת ומחברת הדוח השנתי; ד"ר אייל טבת, חוקר ורכז מחקר רגולציה; ד"ר ורדה שיפר, חוקרת ורכזת מחקר שלטון מקומי; נגה איתן, מקדמת מדיניות ותקשורת; עו"ד יפעת סולל, רכזת תחום חקיקה; ונעמיקה ציון, מנהלת המרכז. במחקר משתתפים כשלושים חוקרים, ובראשו עומדת ועדת היגוי של מומחים בתחומי המשפט, מדע המדינה, כלכלה, מדיניות ציבורית ועוד. בהכנת הדוח שותפה קרן פרידריך אברט בישראל.

הצטרפות לרשימת התפוצה