האבטלה בישראל

מבט ארוך טווח וצעדי מדיניות אפשריים

מאת
אריה ארנון, נטליה פרסמן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2007
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

מחקר זה מתעד את תופעת האבטלה במשק הישראלי במשך למעלה מ-30 שנה, אגב התמקדות בקבוצות שונות על פי מגדר, השכלה, גיל, לאום ואזור גיאוגרפי. התמונה המתקבלת מצביעה על עלייה משמעותית בשיעור האבטלה בישראל ומעוררת מחדש שאלה שטרם ניתנה לה תשובה מספקת: האם אפשר לחזור לשיעור אבטלה נמוך יותר, או שמא השיעור שאליו הגענו הוא שיעור האבטלה הטבעי וכל ניסיון להורידו בפועל ייכשל?
מהמחקרים שנסקור בחלק א עולה כי שיעור האבטלה בישראל בעשור האחרון גבוה מכל ההערכות לגבי השיעור הטבעי. דלות הדיון בישראל של ימינו במה שקרוי "מדיניות פעילה בשוק העבודה" (ALMP, active labor market policy) בולטת על רקע הדיון המעמיק המתנהל בנושא זה בארצות אירופה. בחלק ב נסקור את תופעת האבטלה במדינות ה-OECD ובחלק ג נבחן כיצד השפיעו אמצעי המדיניות הפעילה שיושמו במדינות אלה על האבטלה. בחלק ד נדון בקצרה בעצם הלגיטימיות של יעד צמצום האבטלה.

הצטרפות לרשימת התפוצה