ההלכה

הקשרים רעיוניים ואידאולוגיים גלויים וסמויים

בעריכת

אבינועם רוזנק, דפנה שרייבר

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת מאגנס

שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה תרבות ומחשבה יהודית

בספר ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידאולוגיים גלויים וסמויים מכונסים מאמרים פרי עטם של כמה מטובי החוקרים בתחום ההלכה והפילוסופיה של ההלכה. המאמרים חושפים את תפיסת עולמם הגלויה והסמויה של פוסקים שונים ואת דרך התמודדותם עם תרבויות ועם רעיונות חוץ-הלכתיים. יש מהם שהפנימו מושגים 'מהחוץ' ויש מהם שהתמודדו עם 'החוץ' על ידי שימוש חדש במושגים 'פנימיים' של עולם ההלכה. נוסף על כך, המאמרים דנים בזיקה בין אידאולוגיה ובין הפסיקה ההלכתית. הקורא ימצא בהם דוגמאות להשפעתן של אידאולוגיות על ההלכה, בצד טיעונים השוללים מכול וכול את חלקה של האידאולוגיה בחשיבה ההלכתית. בספר גם טמונות תשובות על שאלות כגון האם כוחה של ההלכה בהיותה אנטי-אידאולוגית, ומה עומד ביסוד הטענה שההלכה היא טקסט אידאולוגי.

הצטרפות לרשימת התפוצה