הוגים בפרשה

פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה

בעריכת

נפתלי רוטנברג

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת ידיעות ספרים

שפה עברית
שנת הוצאה 2005
סדרה הקשרי עיון, תרבות ומחשבה יהודית

הוגים בפרשה: פרשת השבוע כהשראה ליצירה ולהגות היהודית לדורותיה מזמין את הקוראים לחוויה ייחודית של התבוננות ועיון בחמישים וארבע פרשיות התורה דרך הפריזמה של מגוון רחב של הוגים ויוצרים. כותבי המאמרים הם גברים ונשים מרקע תרבותי ואידיאולוגי מגוון, וכך גם ההוגים והיוצרים העומדים במוקד הדיון. רוחב יריעה זה מבטיח לקורא חוויה תרבותית מרתקת. הקוראים מוזמנים אפוא למסע המתנהל בו-בזמן בשני עולמות: עולמם של מחברי המאמרים על הפרשה ועולמם של ההוגים שיצרו בהשראת התורה או שאפשרו להגיע לתובנות חדשות בפרשה בהשראת יצירתם.

הספר מעניק הזדמנות למבקשים לעמוד על פרשנותם ועל השקפותיהם של מפרשי התורה הקלאסים, כגון: הרמב"ן, הספורנו, ה"כלי יקר"; של פילוסופים, כגון הרמב"ם ויצחק אברבנאל או ג'ון לוק ושפינוזה; של הוגים מודרניים, כגון: רש"ר הירש, פרנץ רוזנצווייג, הרמן כהן, זיגמונד פרויד; של גדולי תורה, כגון בעל חידושי הרי"ם, רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל ה"משך חכמה", רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל ה"חפץ חיים", הראי"ה קוק, ה"חזון איש", הרב יצחק הוטנר; של הוגים, פרשנים וחוקרים בני זמננו, כגון עמנואל לוינס, מרטין בובר, מרדכי קפלן, נחמה ליבוביץ, ישעיהו ליבוביץ; של יוצרים וסופרים, כגון שולמית הראבן, יצחק דנציגר, דליה רביקוביץ, ש"י עגנון, א"ב יהושע.

הוגים בפרשה הוא תעודה לעוצמתה של ההשפעה התרבותית הבלתי פוסקת של המקרא על הוגים ועל יוצרים, עוצמה ההולכת ומתחזקת בעידן המודרני ובימינו אלו ממש.

 

הפרסום אזל.

הצטרפות לרשימת התפוצה