היהדות הרפורמית

הגות, תרבות וחברה

בעריכת

אבינועם רוזנק

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד

שפה עברית
שנת הוצאה 2014
סדרה הקשרי עיון, תרבות ומחשבה יהודית
היהדות הרפורמית היא התנועה הדתית-יהודית הראשונה והוותיקה בעולם המודרני. ממנה צמחו – כתגובת נגד – היהדות האורתודוקסית מכאן והיהדות הקונסרווטיבית מכאן. בארצות הברית התנועה הרפורמית היא קבוצת הרוב, והיא חובקת המונים. אך למרות חשיבותה והיקפה, תנועה זו זכתה לתשומת לב מחקרית מועטה – עניין שיש לתמוה עליו. חֶסר זה בולט ביתר שאת במחקר העברי, וקובץ המחקרים הזה בא למלא אותו קמעה.

היהדות הרפורמית כיום שונה עד מאוד ממה שחזו מייסדיה; לאורך השנים חלו בה שינויים רבים, בהם שינויי מגמה חשובים. הספר היהדות הרפורמית: הגות, תרבות וחברה עוקב אחר השינויים הללו ובוחן את ההשפעות התרבותיות והחברתיות שמספקות להם מסגרת ושמסייעות להבהרתם. מאמריו מציגים לפני הקורא העברי את ההתלבטויות ואת הסוגיות הבוערות המסעירות חלקים רחבים של העולם היהודי בימינו. בין השאר, הספר עוסק במעבר מן השיח המודרני לשיח הפוסטמודרני, בהתפתחות שחלה בתנועה בהגדרת מושגים כגון "הלכה" ו"ציונות", בשינויים במעמד הנשים בתנועה, במחלוקות פנים-תנועתיות בעניין ההגדרה המחודשת של המושגים "משפחה", "זוגיות", "העם היהודי" ו"הקהילה היהודית", וביחסה של התנועה ל"נישואי תערובת".

מטובי החוקרים ואנשי הרוח העוסקים בתחום – ותיקים כצעירים – נוטלים חלק בספר. אפשר לקוות שהוא יתרום תרומה משמעותית הן לקידומם של המחקר והעיון ביסודות התיאולוגיים-דתיים, החברתיים והתרבותיים של היהדות הרפורמית; הן לשכלול ולהעמקה של הדיון החינוכי-תרבותי על עתידה של יהדות ארצות הברית, נושא שנמצא על סדר יומו של העם היהודי בעת הזאת.

הצטרפות לרשימת התפוצה