הנפקדים הנוכחים

הפליטים הפלסטינים בישראל מאז 1948

מאת
הלל כהן
מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2002
סדרה המרכז לחקר החברה הערבית בישראל

נושא הפליטים הוא מן הנושאים החשובים העומדים על סדר היום בשיחות בין ישראל להנהגה הפלסטינית, ולכן זוכה להתייחסות רבה בתקשורת ובמחקר בערבית ובעברית. לעומתו נדחק לשוליים נושא הפליטים הפלסטינים בתוך ישראל, פרט למקרה של תושבי אקרית ובירעם בגליל העליון. בשנים האחרונות ניכרת התעוררות רבה בפעילותן של אגודות הפליטים בתוך ישראל. פרסום זה של הלל כהן הוא הספר הראשון המתעד ומנתח את היווצרותה של בעיית "פליטי הפנים" לאחר מלחמת 1948, ואת גלגוליה השונים של בעיה סבוכה ורגישה זו בחמישים השנים האחרונות. פתרונה של הבעיה יהיה חשוב לתהליך הפיוס ההיסטורי ולנרמול היחסים בין ישראל לבין העם הפלסטיני, ובייחוד להתפתחות היחסים השוויוניים. ספרו של כהן הנו עבודה חלוצית בנושא חשוב זה, ולכן קריאתו היא חובה לכל המתעניין בנושא הפליטים בכלל ובנושא בעיית הפליטים הפלסטינים בתוך ישראל, בפרט. ההתייחסות לתולדות הפליטים הפלסטינים בישראל בהקשר הכולל של יחסי המדינה והרוב היהודי עם המיעוט הערבי מאז 1948 ועד היום עושה את הספר לבעל עניין לקהל הרחב.

הלל כהן הוא דוקטורנט ומלמד באוניברסיטה העברית בחוג למזרח התיכון. מחקר זה זיכה אותו בפרס רבין לחקר ישראל לשנת 1999.

הצטרפות לרשימת התפוצה