הערבים בשוק העבודה בישראל

מחלוקת בכלכלה 1

מאת

ערן ישיב

מו"ל

הוצאת מכון ון ליר

שפה עברית
שנת הוצאה 2012
סדרה מפרסומי התוכנית לכלכלה וחברה

מאמר זה עוסק במחלוקות בנושא הערבים בישראל בשוק העבודה הישראלי. כרקע למחלוקות מוצגים במאמר המאפיינים העיקריים של מעורבות הערבים בישראל בשוק העבודה, נסקרות הבעיות העולות מהם, ומוצגים צעדי מדיניות אפשריים לטיפול במצב. המחלוקות נובעות מפירושים שונים של הנתונים, מתפיסות שונות של המלצות המדיניות ומהבדלים בגישה הכללית כלפי הערבים בישראל. הן נוגעות לאופן שבו אפשר להבין את שיעור ההשתתפות הנמוך של הערבים בישראל בשוק העבודה, את היקף התעסוקה המצומצם שלהם ואת שכרם הנמוך, ולהצדקה ולתועלת שבנקיטת צעדי מדיניות למיניהם. מכיוון שהערבים הם עשרים אחוז מאוכלוסיית ישראל מדובר בנושאים חשובים מבחינה לאומית ומבחינה מקרו־כלכלית, ויש להם השלכות על סוגיות פוליטיות, חברתיות ומשפטיות. מורכבות הבעיות שמדובר בהן ועומקן מלמדים כי הנושא צפוי להיות סוגיה ציבורית ראשונה במעלה עוד שנים רבות.

הצטרפות לרשימת התפוצה